Professionals


Kleine Maatjes levert unieke professionele kinderverpleegkundige zorg en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning aan kind, ouders en samenwerkingspartners en streeft daarin naar inclusiviteit. Kleine Maatjes levert daarmee een bijdrage in het in balans brengen en houden tussen draagkracht en draaglast van ouders/verzorgers.

Kleine Maatjes werkt cliënt- en resultaatgericht waarbij de behoeften van de kinderen en ouders centraal staan. Op basis van de indicatie en het individuele zorgplan, gebaseerd op de kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal, veiligheid) van het medisch kindzorg systeem biedt Kleine Maatjes de volgende op het kind afgestemde zorg.

Verpleging

Het (h)erkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen in opdracht van een arts:

  • Het uitvoeren van (gespecialiseerde) verpleegkundig handelingen;
  • Het signaleren van gezondheid/levensbedreigende situaties;
  • Het instrueren van ouders/verzorgers bij het uitvoeren van verpleegkundig technische handelingen, de interpretatie van het handelen en de gevolgen van het niet of inadequaat handelen;

De gezinssituatie ontlasten door het overnemen van zorg in zoverre de gespecialiseerde verpleegkundige zorg niet door mantelzorgers uitvoerbaar is.

Verzorging

Het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen:

  • Het overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging met het oog op het voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden of ongemak.

Begeleiding

Gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van het kind en/of zijn ouders:

  • De begeleiding bij het omgaan met (ernstige) ziekte van het kind;
  • Het werken aan de ontwikkeling van het kind om zo goed mogelijk te kunnen opgroeien tot een zelfstandig individu.

Kleine Maatjes werkt met goed opgeleide en goed geïnformeerde medewerkers en investeert veel in deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling van de medewerkers. Kleine Maatjes levert kwalitatief goede zorgverlening en optimale dienstverlening en voert kwaliteitsbeleid dat gericht is op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en diensten.

VACATURES


Kleine Maatjes heeft de volgende vacatures voor Kinderverpleegkundigen en Pedagogisch Medewerkers

KINDERVERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN VASTE UREN


KINDERVERPLEEGKUNDIGE OP OPROEPBASIS


PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP OPROEPBASIS


KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN KINDERVERPLEEGKUNDIGE - VASTE UREN


Ben jij kinderverpleegkundige en heb jij oog voor de zorg voor het kind en gezin in de extramurale setting? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!


Op Kleine Maatjes wordt verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Onze groepen in Haarlem en Krommenie bestaan uit maximaal 8-11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Momenteel is er een vacature voor een kinderverpleegkundige voor 16 tot 32 uur per week.

Functieomschrijving
Als verpleegkundige ben je inzetbaar op beide locaties, waarbij we streven naar een vaste locatie, en draag je zorg voor de verpleegkundige handelingen bij de kinderen. Samen met een pedagogisch medewerker en de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt er interdisciplinair gewerkt aan de uitvoering van een aangepast ontwikkelingsprogramma. De kinderverpleegkundige stelt de noodzakelijk (verpleegkundige) zorg vast en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het zorgplan. Hij/zij coördineert samen met de groepsleidster de dagelijkse gang van zaken op de groep en is een aanspreekfiguur voor ouders.

Je levert een belangrijke bijdrage aan de organisatieontwikkeling binnen de algemene beleidskaders, onder andere door het initiëren en uitvoeren van zorgplannen. Verder vind je het leuk om verantwoording te dragen en kennis te delen met collega’s.

Functie-eisen
– Gediplomeerd verpleegkundige met een afgeronde opleiding tot Kinderverpleegkundige;
– Geen ervaring? Wij gaan het je leren!

Wij bieden
– Een gevarieerde en uitdagende functie binnen onze bedrijf;
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen FWG 50;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar 023-5407955 en vragen naar mevrouw K. Biemans of mevrouw M. Maat. Je sollicitatie kun je mailen naar karlijn@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN KINDERVERPLEEGKUNDIGE OP OPROEPBASIS


Ben jij kinderverpleegkundige en op zoek naar een leuke aanvulling op jouw huidige baan?


Spreekt bovenstaande omschrijving jou aan en lijkt het je leuk af en toe een dag extra te werken als verpleegkundige op Kleine Maatjes, dan nodigen wij ook jou uit om te reageren.

Wij zijn op zoek naar verpleegkundigen met een afgeronde opleiding tot kinderverpleegkundige.

Wij bieden
– Een gevarieerde en uitdagende functie binnen onze bedrijf;
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen FWG 50;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar 023-5407955 en vragen naar mevrouw K. Biemans of mevrouw M. Maat. Je sollicitatie kun je mailen naar karlijn@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP OPROEPBASIS


Ben jij pedagogisch medewerker en op zoek naar een leuke aanvulling op jouw huidige baan?


Op Kleine Maatjes wordt verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Onze groepen in Haarlem en Krommenie bestaan uit maximaal 8-11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Functieomschrijving

Als pedagogisch medewerker heb je affiniteit met zieke kinderen en/of kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Je werkt in een klein team en bent inzetbaar op beide locaties. Je draagt zorg voor de algemene-, sociaal & emotionele- en motorische ontwikkeling van de kinderen. Samen met de kinderverpleegkundigen en de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt er interdisciplinair gewerkt aan de uitvoering van een aangepast ontwikkelingsprogramma. Je coördineert samen met de kinderverpleegkundige de dagelijkse gang van zaken op de groep en bent een aanspreekfiguur voor ouders.

Functie-eisen
– Gediplomeerd pedagogisch medewerker;
– Liefst relevante ervaring.

Wij bieden
– Een gevarieerde en uitdagende functie binnen onze bedrijf;
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen FWG 35;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar 023-5407955 en vragen naar mevrouw K. Biemans of mevrouw M. Maat. Je sollicitatie kun je mailen naar karlijn@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.