Wanneer kan mijn kind naar een verpleegkundig kinderdagverblijf?

Plaatsing is mogelijk na een indicatie van een kinderverpleegkundige gebaseerd op de zorginventarisatie; de kinderverpleegkundige van Kleine Maatjes kan deze indicatie voor u verzorgen. De kosten worden betaald door de zorgverzekeraar waar het kind verzekerd is via Zorg in Natura (ZIN), of indien u liever kiest voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) uit het PGB van het kind. U heeft voor verpleegkundige zorg een doorverwijzing van een specialist nodig en voor ontwikkelingsgerichte zorg een doorverwijzing van de huisarts of JGZ-arts nodig, u kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met het dagverblijf naar keuze.

Hoe kies ik het juiste kinderdagverblijf?

Er is verschil tussen een medisch kinderdagverblijf (MKD) en een verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV). Het medisch kinderdagverblijf is voor kinderen met gedragsproblemen (autisme, ADD, hechtingsproblemen etc.). Hiervoor is een indicatie van jeugdzorg nodig. Het verpleegkundig kinderdagverblijf is voor ernstig zieke kinderen, die verpleegkundig hulp nodig hebben en/of voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Hiervoor is een indicatie van de zorgverzekering of het jeugdteam van uw gemeente nodig.

Voldoet men aan de kwaliteitseisen van een verpleegkundig kinderdagverblijf?

Vraag naar een voorgaand KTO (klanttevredenheidsonderzoek). Dit geeft inzage in de tevredenheid van ouders en een beeld van de kwaliteit van de zorg.

Daarnaast raden wij u aan om altijd eerst te gaan kijken bij het kinderdagverblijf van uw keuze. Zo kunt u zelf de sfeer proeven en een indruk krijgen van de gang van zaken.

Kleine Maatjes is aangesloten bij de Brancheverenging Integrale KindZorg. De BINKZ is de brancheorganisatie van de aanbieders van intensieve verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze kinderzorg kent drie vormen: thuiszorg, dagopvang en 24-uurs zorg.

Als branchevereniging van voorzieningen voor intensieve kindzorg maakt de branche zich sterk voor de aangesloten leden met de overtuiging dat de aandacht voor kwaliteit ten goede komt aan de kinderen en ouders van de bij de BINKZ aangesloten organisaties. U vindt een landelijk overzicht van alle kinderdagverblijven, thuiszorgorganisaties en logeerhuizen voor kinderen op www.binkz.nl.

Hoe weet je of een verpleegkundig kinderdagverblijf kwalitatief goede zorg levert?

Het is belangrijk dat men met vaste BIG-geregistreerde kinderverpleegkundigen werkt, die bekwaam en bevoegd zijn tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Zij moeten werken volgens verpleegkundige protocollen en een (kinder-)verpleegkundige moet de hele dag aanwezig zijn.

Een foto van een kamer in het gebouw van kleine maatjes met wanddecoratie

Hoe verloopt de communicatie met het kinderdagverblijf?

Bij het brengen en halen van uw kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren we volgens een vast aantal punten (eten, drinken, slapen etc.) bijzonderheden en aandachtspunten in een persoonlijk schriftje. U kunt natuurlijk altijd telefonisch informeren hoe het met uw kind gaat.
Daarbij zijn er vaak momenten om de zorg te evalueren en uitgebreid stil te staan bij de ontwikkeling van uw kind en zijn plek in de groep.
Kleine Maatjes organiseert ook informatieavonden voor ouders, vaak aan de hand van een thema.

Hoe lang mag mijn kind naar een verpleegkundig kinderdagverblijf?

Zolang uw kind een zorgindicatie (nodig) heeft, mag het naar een verpleegkundig kinderdagverblijf. Een indicatie is meestal geldig voor een jaar en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Belangrijk is ook in hoeverre de opvang aansluit bij de behoeften van uw kind. Bij Kleine Maatjes kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar terecht. Afhankelijk van de benodigde medische en/of ontwikkelingsgerichte zorg stromen zij door naar een kinderdagcentrum, een gastouder, speciaal of regulier basisonderwijs of een regulier kinderdagverblijf. Het verpleegkundig kinderdagverblijf kan hierover meedenken, maar de regie blijft bij de ouders.

Hoeveel dagen per week kan mijn kind naar een verpleegkundig dagverblijf?

In de zorginventarisatie wordt met u gekeken naar de zorgvraag en hoeveel dagen ondersteuning u nodig heeft. Wij adviseren minimaal twee dagen per week om de kinderen een goed ritme te geven.

Hoe werkt het brengen en halen van mijn kind?

U kunt uw kind zelf brengen en halen. In sommige gevallen is het mogelijk een indicatie aan te vragen voor vervoer. De chauffeurs zijn speciaal opgeleid om ernstig zieke kinderen te vervoeren en de nodige eerst hulp te verlenen. Zij worden zelfs aanvullend opgeleid als de zorg van een kind daar specifiek om vraagt.

KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.