Professionals


Kleine Maatjes biedt medische kindzorg door unieke professionele kinderverpleegkundige zorg en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning aan kind, ouders en samenwerkingspartners en streeft daarin naar inclusiviteit. Kleine Maatjes levert daarmee een bijdrage in het in balans brengen en houden tussen draagkracht en draaglast van ouders/verzorgers.

Kleine Maatjes werkt cliënt- en resultaatgericht waarbij de behoeften van de kinderen en ouders centraal staan. Op basis van de indicatie en het individuele zorgplan, gebaseerd op de kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal, veiligheid) van het medisch kindzorg systeem biedt Kleine Maatjes de volgende op het kind afgestemde zorg.

Verpleging

Het (h)erkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen in opdracht van een arts:

  • Het uitvoeren van (gespecialiseerde) verpleegkundig handelingen;
  • Het signaleren van gezondheid/levensbedreigende situaties;
  • Het instrueren van ouders/verzorgers bij het uitvoeren van verpleegkundig technische handelingen, de interpretatie van het handelen en de gevolgen van het niet of inadequaat handelen;

De gezinssituatie ontlasten door het overnemen van zorg in zoverre de gespecialiseerde verpleegkundige zorg niet door mantelzorgers uitvoerbaar is.

Verzorging

Het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen:

  • Het overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging met het oog op het voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden of ongemak.

Begeleiding

Gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van het kind en/of zijn ouders:

  • De begeleiding bij het omgaan met (ernstige) ziekte van het kind;
  • Het werken aan de ontwikkeling van het kind om zo goed mogelijk te kunnen opgroeien tot een zelfstandig individu.

Kleine Maatjes werkt met goed opgeleide en goed geïnformeerde medewerkers en investeert veel in deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling van de medewerkers. Kleine Maatjes levert kwalitatief goede zorgverlening en optimale dienstverlening en voert kwaliteitsbeleid dat gericht is op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en diensten.

VACATURES


Kleine Maatjes heeft de volgende vacatures

KINDERVERPLEEGKUNDIGE VOOR VASTE UREN


KINDERVERPLEEGKUNDIGE OP OPROEPBASIS


PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP OPROEPBASIS


STAGIAIRES VERPLEEGKUNDE OF SOCIAL WORK


KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN KINDERVERPLEEGKUNDIGE VOOR 24-32 UUR


Ben jij kinderverpleegkundige en heb jij oog voor de zorg voor het kind en gezin in de extramurale setting? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!


Wij zijn op zoek naar een leuke, gemotiveerde collega met hart voor de medische kindzorg.
Kleine Maatjes biedt medische kindzorg in combinatie met ontwikkelingsgerichte zorg.
De verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie wordt geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Lees verder…

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN KINDERVERPLEEGKUNDIGE OP OPROEPBASIS - evt met contract voor minimaal 8 uur per week


Ben jij kinderverpleegkundige en ben jij op zoek naar aan leuke aanvullende baan, dan zoeken wij jou!


Kleine Maatjes biedt medische kindzorg in combinatie met ontwikkelingsgerichte zorg.
De verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie wordt geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Lees verder…

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP OPROEPBASIS


Ben jij pedagogisch medewerker met een warm hart voor kinderen met een extra zorgvraag, dan komen wij graag met jou in gesprek!


Kleine Maatjes biedt medische kindzorg in combinatie met ontwikkelingsgerichte zorg.
De verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie wordt geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Lees verder…

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE STAGEPLAATS VERPLEEGKUNDE OF SOCIAL WORK?


Alle stageplekken voor het schooljaar 2023-2024 zijn vervuld.


Stageplekken voor HBO-V voor het schooljaar 2023-2024 zijn ingevuld.

KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.