Professionals


Kleine Maatjes biedt medische kindzorg door unieke professionele kinderverpleegkundige zorg en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning aan kind, ouders en samenwerkingspartners en streeft daarin naar inclusiviteit. Kleine Maatjes levert daarmee een bijdrage in het in balans brengen en houden tussen draagkracht en draaglast van ouders/verzorgers.

Kleine Maatjes werkt cliënt- en resultaatgericht waarbij de behoeften van de kinderen en ouders centraal staan. Op basis van de indicatie en het individuele zorgplan, gebaseerd op de kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal, veiligheid) van het medisch kindzorg systeem biedt Kleine Maatjes de volgende op het kind afgestemde zorg.

Verpleging

Het (h)erkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen in opdracht van een arts:

  • Het uitvoeren van (gespecialiseerde) verpleegkundig handelingen;
  • Het signaleren van gezondheid/levensbedreigende situaties;
  • Het instrueren van ouders/verzorgers bij het uitvoeren van verpleegkundig technische handelingen, de interpretatie van het handelen en de gevolgen van het niet of inadequaat handelen;

De gezinssituatie ontlasten door het overnemen van zorg in zoverre de gespecialiseerde verpleegkundige zorg niet door mantelzorgers uitvoerbaar is.

Verzorging

Het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen:

  • Het overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging met het oog op het voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden of ongemak.

Begeleiding

Gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van het kind en/of zijn ouders:

  • De begeleiding bij het omgaan met (ernstige) ziekte van het kind;
  • Het werken aan de ontwikkeling van het kind om zo goed mogelijk te kunnen opgroeien tot een zelfstandig individu.

Kleine Maatjes werkt met goed opgeleide en goed geïnformeerde medewerkers en investeert veel in deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling van de medewerkers. Kleine Maatjes levert kwalitatief goede zorgverlening en optimale dienstverlening en voert kwaliteitsbeleid dat gericht is op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en diensten.

VACATURES


Kleine Maatjes heeft de volgende vacatures voor Kinderverpleegkundigen en Pedagogisch Medewerkers

KINDERVERPLEEGKUNDIGE TER ZWANGERSCHAPSVERVANGING


PEDAGOGISCH MEDEWERKER VOOR MIDDAGOPVANG HEEMSKERK


PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP OPROEPBASIS


STAGIAIRES VERPLEEGKUNDE OF SOCIAL WORK


KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN KINDERVERPLEEGKUNDIGE VOOR ZWANGERSCHAPSVERVANGING


Ben jij kinderverpleegkundige en op zoek naar een (tijdelijk) leuke functie?


Lijkt het je leuk om te werken als kinderverpleegkundige op Kleine Maatjes, dan nodigen wij jou uit om te reageren.
In eerste instantie is de vacature ter vervanging van zwangerschapsverlof, hierna kunnen  we met elkaar kijken wat de mogelijkheden dan zijn om langer aan te blijven.

Als kinderverpleegkundige ben je inzetbaar op beide locaties en draag je zorg voor de verpleegkundige handelingen bij de kinderen. Samen met een pedagogisch medewerker en de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt er interdisciplinair gewerkt aan de uitvoering van een aangepast ontwikkelingsprogramma. De kinderverpleegkundige is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het zorgplan. Hij/zij coördineert samen met de groepsleidster de dagelijkse gang van zaken op de groep en is een aanspreekfiguur voor ouders.

Wij bieden
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen FWG 50;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar 023-5407955 en vragen naar mevrouw M. Maat. Je sollicitatie kun je mailen naar info@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER MIDDAGOPVANG HEEMSKERK


Wij zoeken een pedagogisch medewerker die graag werkt met kinderen met een extra zorgvraag!


Op Kleine Maatjes wordt verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Onze groep in Heemskerk bestaat uit maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.

Functieomschrijving

Op locatie Heemskerk werken wij samen met de vroegbehandeling van Heliomare. ‘S morgens krijgen de kinderen therapieën op de vroegbehandeling en ’s middags (van 12:00 tot 17:30 uur) leveren wij de gewenste en noodzakelijke zorg aan de kinderen. Als pedagogisch medewerker heb je affiniteit met zieke kinderen en/of kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Je werkt in een klein team en draagt zorg voor de algemene-, sociaal & emotionele- en motorische ontwikkeling van de kinderen. Samen met de kinderverpleegkundige werk je aan de uitvoering van een aangepast ontwikkelingsprogramma. Je coördineert samen met de kinderverpleegkundige de dagelijkse gang van zaken op de groep en bent aanspreekfiguur voor ouders.

Functie-eisen
– Gediplomeerd pedagogisch medewerker;
– Liefst relevante ervaring.

Wij bieden
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn;
– Eventueel extra uren op de andere locaties.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar mevrouw M. Maat op 023-5407955. Je sollicitatie kun je mailen naar info@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER OP OPROEPBASIS


Ben jij pedagogisch medewerker met een warm hart voor kinderen met een extra zorgvraag, dan komen wij graag met jou in gesprek!


Op Kleine Maatjes wordt verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Onze groepen in Haarlem en Krommenie bestaan uit maximaal 8-11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Functieomschrijving

Als pedagogisch medewerker heb je affiniteit met zieke kinderen en/of kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Je werkt in een klein team en draagt zorg voor de algemene-, sociaal & emotionele- en motorische ontwikkeling van de kinderen. Samen met de kinderverpleegkundigen en de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt er interdisciplinair gewerkt aan de uitvoering van een aangepast ontwikkelingsprogramma. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het zorgplan en de coördinatie van zorg voor de kinderen met een ontwikkelingszorgvraag. Je coördineert samen met de kinderverpleegkundige de dagelijkse gang van zaken op de groep en bent een aanspreekfiguur voor ouders.

Functie-eisen
– Gediplomeerd pedagogisch medewerker;
– Liefst relevante ervaring.

Wij bieden
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar mevrouw M. Maat op 023-5407955. Je sollicitatie kun je mailen naar info@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE STAGEPLAATS VERPLEEGKUNDE OF SOCIAL WORK?


Onze stageplekken voor het schooljaar 2023 zijn ingevuld


KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.