Professionals


Kleine Maatjes biedt medische kindzorg door unieke professionele kinderverpleegkundige zorg en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning aan kind, ouders en samenwerkingspartners en streeft daarin naar inclusiviteit. Kleine Maatjes levert daarmee een bijdrage in het in balans brengen en houden tussen draagkracht en draaglast van ouders/verzorgers.

Kleine Maatjes werkt cliënt- en resultaatgericht waarbij de behoeften van de kinderen en ouders centraal staan. Op basis van de indicatie en het individuele zorgplan, gebaseerd op de kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal, veiligheid) van het medisch kindzorg systeem biedt Kleine Maatjes de volgende op het kind afgestemde zorg.

Verpleging

Het (h)erkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen in opdracht van een arts:

  • Het uitvoeren van (gespecialiseerde) verpleegkundig handelingen;
  • Het signaleren van gezondheid/levensbedreigende situaties;
  • Het instrueren van ouders/verzorgers bij het uitvoeren van verpleegkundig technische handelingen, de interpretatie van het handelen en de gevolgen van het niet of inadequaat handelen;

De gezinssituatie ontlasten door het overnemen van zorg in zoverre de gespecialiseerde verpleegkundige zorg niet door mantelzorgers uitvoerbaar is.

Verzorging

Het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen:

  • Het overnemen van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging met het oog op het voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden of ongemak.

Begeleiding

Gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van het kind en/of zijn ouders:

  • De begeleiding bij het omgaan met (ernstige) ziekte van het kind;
  • Het werken aan de ontwikkeling van het kind om zo goed mogelijk te kunnen opgroeien tot een zelfstandig individu.

Kleine Maatjes werkt met goed opgeleide en goed geïnformeerde medewerkers en investeert veel in deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling van de medewerkers. Kleine Maatjes levert kwalitatief goede zorgverlening en optimale dienstverlening en voert kwaliteitsbeleid dat gericht is op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg en diensten.

VACATURES


Kleine Maatjes heeft de volgende vacatures voor Kinderverpleegkundigen en Pedagogisch Medewerkers

LOCATIEMANAGER


KINDERVERPLEEGKUNDIGE OP OPROEPBASIS


PEDAGOGISCH MEDEWERKER VOOR VASTE UREN


STAGIAIRES VERPLEEGKUNDE OF SOCIAL WORK


KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN LOCATIEMANAGER VOOR MINIMAAL 24 UUR PER WEEK


Ben jij de duizendpoot die wij zoeken? Ben je leidinggevende of heb je leidinggevende capaciteiten? Dan zoeken wij jou!


Kleine Maatjes biedt medische kindzorg in combinatie met ontwikkelingsgerichte zorg.  De verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie wordt geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Onze groepen in Haarlem en Krommenie bestaan uit maximaal 8-11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Functieomschrijving
Als locatiemanager geef je direct leiding aan de verpleegkundigen en groepsmedewerkers. Je werkt regelmatig mee op de groep om de kwaliteit te waarborgen en feeling te houden met de collega’s en de doelgroep. Je voelt je betrokken en bent herkenbaar voor de cliënten en bezoekers van de locatie.

De leidinggevende van de locatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg, alsook voor optimale invulling van de ondersteunende diensten en al datgene wat nodig is voor het dagelijks reilen en zeilen op de locatie. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het realiseren van afgesproken normen op het gebied van kwaliteit, personeel en bedrijfsvoering. Zij ontwikkelt, binnen de algemene beleidskaders, integraal beleid voor de locatie en levert een bijdrage aan de organisatieontwikkeling, o.a. door het initiëren en uitvoeren van projecten en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch (zorg)beleid van de organisatie. De locatiemanager draagt zorg voor heldere communicatielijnen en draagt zorg voor de uitvoering van een stimulerend en ontwikkelingsgericht personeelsbeleid als verantwoordelijk leidinggevende van de medewerkers binnen de locatie. Zij coacht en begeleidt medewerkers bij de realisatie van hun loopbaanwensen, verantwoordelijkheden en onderhoudt relevante externe contacten.

Wij ben jij
– Je hebt een relevante afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur (kinder)verpleegkundige of pedagogisch hulpverlener;
– Je hebt relativeringsvermogen en een coachende manier van leiding geven;
– Bij voorkeur heb je ervaring met management en personeelsbeleid.

Wij bieden
– Een gevarieerde en afwisselende functie binnen onze bedrijf;
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar 06-10442562 en vragen naar mevrouw K. Biemans of naar 023-5407955 en vragen naar mevrouw M. Maat. Je sollicitatie kun je mailen naar info@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op, door de zomervakantie kan het iets langer duren voordat je een reactie krijgt.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN KINDERVERPLEEGKUNDIGE OP OPROEPBASIS


Ben jij kinderverpleegkundige en op zoek naar een leuke aanvulling op jouw huidige baan?


Lijkt het je leuk af en toe een dag extra te werken als kinderverpleegkundige op Kleine Maatjes, dan nodigen wij jou uit om te reageren.

Als kinderverpleegkundige ben je inzetbaar op beide locaties en draag je zorg voor de verpleegkundige handelingen bij de kinderen. Samen met een pedagogisch medewerker en de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt er interdisciplinair gewerkt aan de uitvoering van een aangepast ontwikkelingsprogramma. De kinderverpleegkundige is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het zorgplan. Hij/zij coördineert samen met de groepsleidster de dagelijkse gang van zaken op de groep en is een aanspreekfiguur voor ouders.

Wij bieden
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen FWG 50;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar 023-5407955 en vragen naar mevrouw K. Biemans of mevrouw M. Maat. Je sollicitatie kun je mailen naar karlijn@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KLEINE MAATJES IS OP ZOEK NAAR EEN PEDAGOGISCH MEDEWERKER MINIMAAL 24 UUR


Ben jij pedagogisch medewerker met een warm hart voor kinderen met een extra zorgvraag, dan komen wij graag met jou in gesprek!


Op Kleine Maatjes wordt verpleegkundige opvang, ontwikkelingsstimulatie en therapie geïntegreerd gerealiseerd. Door optimaal aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind wordt geprobeerd achterstand te voorkomen. Onze groepen in Haarlem en Krommenie bestaan uit maximaal 8-11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Functieomschrijving

Als pedagogisch medewerker heb je affiniteit met zieke kinderen en/of kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Je werkt in een klein team en draagt zorg voor de algemene-, sociaal & emotionele- en motorische ontwikkeling van de kinderen. Samen met de kinderverpleegkundigen en de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie wordt er interdisciplinair gewerkt aan de uitvoering van een aangepast ontwikkelingsprogramma. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het zorgplan en de coördinatie van zorg voor de kinderen met een ontwikkelingszorgvraag. Je coördineert samen met de kinderverpleegkundige de dagelijkse gang van zaken op de groep en bent een aanspreekfiguur voor ouders.

Functie-eisen
– Gediplomeerd pedagogisch medewerker;
– Liefst relevante ervaring.

Wij bieden
– Een gevarieerde en uitdagende functie binnen onze bedrijf;
– Een fijn team om mee samen te werken;
– Arbeidsvoorwaarden tav het salaris is conform CAO ziekenhuizen;
– Pensioenvoorziening middels Zorg & Welzijn.

Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur bellen naar mevrouw K. Biemans op 06-10442562. Je sollicitatie kun je mailen naar karlijn@kleine-maatjes.nl, binnen twee weken krijg je hier een reactie op.

Kleine Maatjes – Heel gewoon en toch heel bijzonder!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE STAGEPLAATS VERPLEEGKUNDE OF SOCIAL WORK?


Onze stageplekken voor het schooljaar 2023 zijn ingevuld


KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.