Onze filosofie


Gespecialiseerde en ontwikkelingszorgvragen voor kinderen van 0-4 jaar neemt toe. Bij Kleine Maatjes bieden we kinderverpleegkundige- en/of ontwikkelingsgerichte zorg aan deze kinderen. Wij streven naar een transparante werkwijze en een open communicatie. Net als ieder ander kind willen kinderen met een extra zorgbehoefte spelen, ontdekken en uitproberen. Ze hebben echter meer zorg nodig dan kinderen in de reguliere kinderopvang. Kleine Maatjes biedt deze kinderen een veilige, sfeervolle en stimulerende omgeving met de mogelijkheid om met en van elkaar te leren op het gebied van  algemene-, sociaal & emotionele- en motorische ontwikkeling.

Wij bieden onze unieke, laagdrempelige zorgverlening aan in panden waar ook reguliere kinderopvangorganisaties te vinden zijn, waarbij een waardevolle samenwerking bestaat. Kleine Maatjes maakt kinderverpleegkundige zorg en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning in de regio Kennemerland, Zaanstreek en omgeving bereikbaar voor iedereen. Wij ontlasten en ondersteunen het gezin en geven ouders de mogelijkheid om te kunnen blijven werken.

Kwaliteit


Wij richten ons op het individuele kind. Voor elk kind individueel wordt een zorgplan afgestemd op de persoonlijke behoefte en de noodzakelijke zorg en verpleging. Er worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van de te leveren zorg en er worden doelen gesteld ten aanzien van noodzakelijke ondersteuning, wensen, mogelijkheden en behoeften van het kind en gezin. Hierin staat het kind zélf centraal en niet de ziekte of handicap.

Uiteraard doen wij ons uiterste best om de beste zorg te verlenen die past bij de wensen en behoeften van het kind en gezin.

Focus op persoonlijke ontwikkeling


Kleine Maatjes werkt cliënt- en resultaatgericht waarbij de behoeften van de kinderen en ouders centraal staan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die emoties kunnen uiten, respect hebben voor zichzelf en anderen, vertrouwen hebben in eigen kunnen en voor zichzelf kunnen opkomen. We werken ontwikkelingsgericht en kindvolgend en erkennen dat elk kind de drang heeft zich te ontwikkelen op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.

Naast de vastgestelde evaluatiemomenten kunt u te allen tijde aangeven extra behoefte te hebben aan afstemming. Op- of aanmerkingen noteren we en waar mogelijk ondernemen we direct actie. Indien het onderwerp meerdere ouders betreft brengen we het in voor een interne audit.

Elk half jaar evalueren we met u het individuele zorgplan gezamenlijk. Indien van toepassing vindt, voorafgaand aan het gesprek, een evaluatie met een externe deskundige plaats. Daarnaast ontvangt u regelmatig extra informatie via de nieuwsbrief ‘Weetjes en Nieuwtjes’. Bij klachten en/of afwijkingen tijdens het leveren van zorg of in geval van calamiteiten, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Hier vind u ons klachtenreglement.

Klanttevredenheids- onderzoek (KTO)


Om optimaal te presteren blijven wij graag op de hoogte van de mening van onze cliënten. Daarvoor voeren wij tweejaarlijks het KTO uit, wat ons een goed beeld geeft van hun ervaringen.

Wilt u weten hoe onze cliënten ons beoordelen? Neemt u dan eens een kijkje op het verslag daarvan. In ieder geval bevelen alle ouders ons aan bij andere ouders en daar zijn wij trots op!

Een tabel met de resulaten van het KTO

Zorgkaartnederland


ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite van de Nederlandse gezondheidszorg, waar men ervaringen kan delen over de zorg. Hiermee helpen zij ons om de zorg te verbeteren en anderen om een keus te maken in welke zorgorganisatie te kiezen.

ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Deel ook uw ervaring op ZorgkaartNederland en help anderen met een keuze maken.

Medezeggenschap


Wij spannen ons voortdurend in om een ouderraad in werking te hebben volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ).

Wij streven naar één ouderraad voor de verschillende locaties, bestaande uit ouders en/of verzorgers van de cliënten waarin één voorzitter en tenminste twee leden zitting hebben. De leden zijn of waren verbonden aan Kleine Maatjes en zijn representatief voor de doelgroep van Kleine Maatjes.  

Mantelzorg


Ouders/mantelzorgers zijn vaak dé expert op het gebied van het kind; hebben alle kennis en weten van de gewoonten en wensen. Daarom probeert Kleine Maatjes zoveel mogelijk aan te sluiten bij de benaderingswijze van thuis.

U kunt het volledige mantelzorgbeleid hier lezen.

Kosten


De opvang op Kleine Maatjes wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekering of door de gemeente. Dit kan door middel van Zorg in Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). In alle gevallen heeft het kind hiervoor een indicatie nodig. De aanvraag hiervoor kunnen wij voor en met ouders verzorgen in samenspraak met de huisarts, specialist of het jeugdteam uit de betreffende gemeente.

Soms is het mogelijk om in aanmerking te komen voor vervoer, overleg hiervoor met uw indicatiesteller. Het vervoer wordt verzorgd door een taxibedrijf gespecialiseerd in het vervoer van kinderen met een extra hulpvraag.

Ons dagprogramma


Wij werken elke dag met een activiteitenprogramma, om 9 uur start ons dagprogramma, tot die tijd kunnen de kinderen gebracht worden.

09:00 uur

Wij starten met een gezamenlijk welkom aan tafel met fruit en drinken. Daarna maken we met de kinderen een kring. Aan de hand van thema’s wordt er gezongen, gelezen, geknutseld, , getekend en gepuzzeld. Afhankelijk van het weer zijn wij zoveel mogelijk met de kinderen buiten.

11:30 uur

Tijd voor de lunch.

12:00 – 14:30 uur

De kinderen die één keer per dag slapen, gaan naar bed. Uiteraard geldt voor de allerkleinsten dat de slaaptijden van thuis worden aangehouden.

15:00 uur

Na het slaapuurtje gaan wij aan tafel voor een gezond tussendoortje. Aansluitend gaan wij verder met de middagactiviteiten.

Vanaf 16:00 uur

De kinderen kunnen worden opgehaald om naar huis te gaan.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar het pedagogisch beleidsplan welke ter inzage ligt op Kleine Maatjes.

Halen en brengen


Kleine Maatjes is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:30 uur. De kinderen kunnen vanaf 08:00 uur bij ons terecht maar behoren in ieder geval voor 9:00 uur aanwezig te zijn, zodat wij op dat tijdstip kunnen starten met ons dagprogramma.

Bij aankomst is er ruimte voor een overdracht van uw kind met één van de medewerkers voor het doorgeven van de laatste bijzonderheden.

Indien u niet in de gelegenheid bent om voor 9:00 uur aanwezig te zijn, zullen wij u buiten de groepsruimte ontvangen. Daar zal de overdracht plaatsvinden en de verpleegkundige/begeleidster van die dag zal uw kind meenemen naar de groep.

Uw kind kan weer worden opgehaald vanaf 16:00 uur en uiterlijk om 17:30 uur. Indien u een mondelinge overdracht wenst, houdt u hier dan rekening mee.

Een foto van een kinderkamer met speelgoed

Sluitingsdagen


Op officiële feestdagen en tussen Kerstmis en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. Op Sinterklaas- en kerstavond sluiten wij om 16:30 uur. In de zomervakantie zijn wij twee weken gesloten. Wij laten aan het begin van het jaar weten welke twee weken dit zijn.

KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.