Voor onze kleine maatjes


Bij Kleine Maatjes bieden we medische kindzorg door specialistische kinderopvang & kinderverpleegkundige zorg aan kinderen tot 4 jaar

 • met een medische, een (intensieve) verpleegkundige en/of palliatieve zorgvraag;
 • met een ondersteuningsbehoefte in de vorm van persoonlijke verzorging en begeleiding bij het opgroeien;
 • waarbij enkelvoudige of meervoudige planbare verpleegkundige zorg en/of handeling noodzakelijk en/of gewenst is.

 

Door snelle plaatsingsmogelijkheden is het mogelijk om een ziekenhuisopname te verkorten.

De zorg die wij leveren wordt door de Zorgverzekeraar en Gemeenten, of een combinatie daarvan gefinancierd.

Wilt u uw kind aanmelden voor zorg door Kleine Maatjes, of wilt u een indicatie medische kindzorg (PGB) aanvragen, mailt u dan naar aanmelden@kleine-maatjes.nl of bel naar 06-10442562

Medische kindzorg


Onder medische kindzorg wordt enkelvoudige én intensieve verpleegkundige kindzorg en palliatieve zorg verstaan.

Let wel, niet elk kind met een (chronische) zorgvraag heeft intensieve verpleegkundige zorg nodig. In die gevallen biedt Kleine Maatjes enkelvoudige zorg in de vorm van individuele verpleging en/of persoonlijke verzorging en/of begeleiding. Voor elk kind wordt specifiek gekeken welke zorg het nodig heeft en Kleine Maatjes kan dit apart, dan wel gecombineerd aanbieden.

Door snelle plaatsingsmogelijkheden is het mogelijk om een ziekenhuisopname te verkorten.

Ontwikkelingsgerichte zorg


Kinderen die ondersteuningsbehoefte nodig hebben in de vorm van persoonlijke verzorging en begeleiding bij het opgroeien en waarbij deze ondersteuningsbehoefte, door de ernst van de (blijvende) beperking, niet door het eigen netwerk of in de reguliere kinderopvangvoorzieningen opgevangen kan worden.

Daarnaast zijn er kinderen die door een medische achtergrond of genetische afwijking achterlopen in hun ontwikkeling en extra begeleiding nodig hebben bij hun persoonlijke verzorging en ontwikkeling.

Met de inzet van verschillende therapeuten en individuele begeleiding kan individueel in een groep ontwikkelingsondersteuning worden geboden gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van het kind en zijn omgeving.

Pluskinderen


Pluskinderen zijn kinderen met een goed cognitief niveau waarbij een enkelvoudige of meervoudige planbare verpleegkundige zorg en/of handeling noodzakelijk en/of gewenst is.

Deze kinderen hoeven niet onder continu verpleegkundig toezicht te staan. Het gaat hier bijvoorbeeld om het toedienen van sondevoeding, over de PEG-sonde en het wisselen van een Mickey-button, het katheteriseren van de blaas, stomazorg, et cetera. Gedurende de dag worden de kinderen op de reguliere groep opgevangen en slechts voor de verpleegtechnische handeling door een medewerker van Kleine Maatjes opgehaald.

Indien de kinderen meer begeleiding of ondersteuning nodig hebben, kunnen zij ook de gehele dag op Kleine Maatjes geplaatst worden.

Kleine Maatjes

Vroegbehandeling


In samenwerking met een ambulant vroegbehandelingsteam verzorgen wij op Kleine Maatjes een aantal dagdelen per week vroegbehandeling. Vroegbehandeling houdt in dat een aantal therapeuten samen, spelenderwijs in een groepje, op elkaar afgestemde therapie geven. Tijdens het spel wordt er logopedie, fysiotherapie of bijvoorbeeld ergotherapie gegeven.

Indien uw kind in aanmerking komt voor twee of meer therapieën kunt u gebruik maken van de vroegbehandeling op Kleine Maatjes.

Het kan gaan over vragen rondom de motoriek, eten en drinken, taalontwikkeling, en spel. Tevens voor vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van een kind kunt u bij hen terecht. Voor elk kind wordt er een plan van aanpak gemaakt op basis van de hulpvraag van ouders en van wat het kind nodig heeft.

Het team bestaat uit een kinderfysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog en een revalidatiearts en kan eventueel worden aangevuld met een maatschappelijk werker.

De orthopedagoog coördineert de behandelingen en is het aanspreekpunt. De revalidatiearts ziet het kind regelmatig en zet samen met de orthopedagoge de behandeling uit.

Eetbegeleiding


Voor kinderen met een eetstoornis of eetprobleem is eten niet vanzelfsprekend. Op Kleine Maatjes worden zij extra begeleid volgens een vast eetbeleid. Voor ieder kind wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld waarin eettraining volgens afspraak wordt vastgelegd. Deze bevat de te behalen doelen evenals voedingsvoorschriften en afspraken van de verschillende disciplines.

Thuiszorg


Bij Kleine Maatjes kunt u ook terecht voor verpleegkundige thuiszorg. Dat geldt in speciale gevallen voor kinderen van ons kinderdagverblijf, of voor kinderen die van deze zorg willen gebruik gaan maken.

 • Zorg voor of na een risicovolle operatie, waarbij infectiegevaar dreigt;
 • Zorg voor een extra kwetsbaar jong kind en/of kind dat nog niet weerbaar genoeg is voor plaatsing op de groep;
 • Zorg aan huis in de avonduren en het weekend, ter ontlasting van de thuissituatie.

 

De zorg thuis wordt op dezelfde manier als overdag  gegeven en kind en ouders zijn al vertrouwd met de verpleegkundige, waardoor de veiligheid van het kind gewaarborgd blijft.

Extra zorg


Door pre-schoolse vaardigheden en zelfredzaamheid bij (chronisch) zieke kinderen vanaf 3 jaar als vast onderdeel op te nemen in het zorg-leefplan, moet de uitstroom naar regulier onderwijs in 60% van de gevallen mogelijk zijn.

Indicatiestelling


Kinderverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van eerstelijns zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving. Indien gewenst kan Kleine Maatjes een indicatie medische kindzorg binnen de zorgverzekeringswet voor uw kind aanvragen, zowel voor Zorg in Natura als voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).
U kunt deze aanvragen op aanmelden@kleine-maatjes.nl

Heeft uw kind meer specifieke zorg nodig?


Kleine Maatjes biedt uw kind de mogelijkheid van therapieën, zoals fysiotherapie en logopedie, op de groep, individueel en in groepsverband tijdens het dagprogramma. Zo worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling. We werken daarvoor samen met:

Een foto van Beademingsapparatuur

Wilt u meer weten over deze mogelijkheden?


Heeft uw kind extra ondersteuning nodig in de ontwikkeling en spreekt een gerichte begeleiding in kleine groepen u aan? Neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op of kom langs op één van onze locaties.

Kan mijn zieke kind naar het dagverblijf?


Kleine Maatjes hanteert de richtlijnen van het RIVM in geval van kinderziekten.
Heeft uw kind lichte ziekteverschijnselen dan mag het gewoon komen. Informatie over de meest voorkomende kinderziekten kunt u hieronder vinden. Bij twijfel kunt u altijd met ons overleggen.
Vijfde ziekte | Zesde ziekteWaterpokken
KrentenbaardHand-voet-mondziekte
Hoofdluis

Voor het toelaten van kinderen met Corona gerelateerde klachten is er door de BOink, Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang, in samenwerking met het RIVM een beslisboom gemaakt. Op Beslisboom Corona vindt u de meest recente versie.

Wachtlijst


mei/juni 2024

Kleine Maatjes heeft de volgende plaatsingsmogelijkheden:

 • Locatie regio Haarlem
  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 • Locatie regio Zaanstreek & Waterland
  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 • Locatie Heemskerk:
  maandag- en donderdagmiddag

 

Wilt u meer zekerheid of u uw kind bij ons kunt aanmelden?
U kunt ons altijd bellen:

Locatie Haarlem: 023-5407955
Locatie regio Zaanstreek & Waterland: 075-6407512

Klik hier om te zien in welk postcodegebied wij zorg leveren. Staat uw postcode er niet bij, neem gerust contact met ons op!

Een foto van een jong jongetje met iets in zijn mond

KLEINE MAATJES

Wij hopen dat de website u goed inzicht heeft gegeven in de filosofie en werkwijze van Kleine Maatjes. Wilt u meer weten over Kleine Maatjes of heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Op locatie vindt u de ‘Informatiemap Ouders’. Tevens verstrekken wij tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief.