Palliatieve zorg voor kinderen

Er wordt door veel mensen al hard gewerkt aan de herziening van de ‘Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen’. Middels deze nieuwsflits informeert de kerngroep en procesbegeleiders je graag over de stand van zaken.