Een stukje mij

Een stukje mij

Fotoportretten zijn het, foto’s van kinderen met een aandoening die niet te genezen is, diepalliatieve zorg krijgen, maar die – dat wordt ook in de tekst naast bij de foto’s benadrukt –ook een leven hebben. Of een leven hebben gehad. Geen gewone foto’s zijn het, maarmozaïekportretten opgebouwd uit soms wel duizend kleinere foto’s die samen […]

Palliatieve zorg voor kinderen

Er wordt door veel mensen al hard gewerkt aan de herziening van de ‘Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen’. Middels deze nieuwsflits informeert de kerngroep en procesbegeleiders je graag over de stand van zaken.